<div align="center"> <h1>Etyka, prawo i medycyna</h1> <h3>Serwis na tematy etyki w medycynie - opisy konkretnych przypadków z praktyki klinicznej.</h3> <p>etyka, medycyna</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://etyka.doktorzy.pl" rel="nofollow">etyka.doktorzy.pl</a></p> </div>